Çevre Politikası

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden politikamız;

Yasal mevzuatların gereklerini karşılamak.

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.

Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini    azaltmak.

Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

Çalışanlara ve müteahhitlere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Ateş Sönmez Kimya, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler:

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.

Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.

Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.